Tudnivalók az Aegon Biztosító Zrt. utasbiztosításairól

Irodánk az Aegon Biztosító útlemondási-, valamint baleset-, betegség és poggyászbiztosítását kínálja utasainak. A biztosítások teljes körű leírásai megtalálhatók honlapunkon (www.studentlines.hu/biztositas ), kérjük, azok rendelkezéseit feltétlenül olvassák át.
Az alábbiakban kiemeltük a legfontosabb tudnivalókat a biztosításokkal kapcsolatban.
Világlátó baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás (Arany csomag)
- Baleset esetén, a sürgősségi orvosi ellátás megszervezése és költségének megtérítése:
55.000.000 Ft
- Beteg, vagy sérült indokolt szállításának, hazaszállításának megszervezése és a költségének   megtérítése: Tényleges költség
-Poggyászkár /tárgyankénti limit: 300.000 Ft/ 50.000 Ft
A biztosítás díja:        
- 14 éves korig:           350,- Ft / nap
- 14 éves kor felett:     520,- Ft / nap

Aegon útlemondási biztosítás
Az útlemondási (sztornó) biztosítás a biztosított személy utazásképtelenségét eredményező biztosítási esemény bekövetkezése esetén nyújt segítséget. A biztosítási események részletes leírásai megtalálhatók honlapunkon, az alábbiakban kiemeltünk néhányat:
- hirtelen fellépő, kórházi felvételt igénylő betegségek,
- a biztosított vagy közeli hozzátartozójának halálesete,
- utazási okmányok eltulajdonítása, amelyek nem pótolhatók az utazásig,
- a biztosított munkaviszonyának – felmondás miatti- megszűnése,
- év végi bukás, amely után a pótvizsga az utazás idejére, vagy azt követő 30 napon belül esik.
Az útlemondási biztosítás ára utasaink számára a részvételi díj 2,5 %-a. Ezen biztosítást az előlegfizetéssel egy időben lehet megkötni, később erre nem lesz mód.

A biztosítottat terhelő önrész mértéke a részvételi díj 20%-a, de minimum 10.000,- Ft.

Kárrendezés:
Kár esetén utasaink közvetlenül a biztosítóhoz tudnak fordulni a honlapunkon található kárbejelentő nyomtatvány kitöltésével, s a kárrendezést is közvetlenül a biztosító végzi. Kár esetén kérjük, tájékoztassák az Utazási irodát is.
A Biztosító csak abban az esetben vállalja a szolgáltatások teljesítését, amennyiben az utazási szolgáltatás lemondása az utazásszervező felé a biztosítási esemény bekövetkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a bekövetkezés napját követő első munkanapon megtörténik, valamint a lemondás okaként megjelölt esemény a bekövetkezést követően haladéktalanul – de legkésőbb 12 órán belül – bejelentésre kerül az Országos Kárrendezési Központ felé.

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
A Student Lines Kft rendelkezik a diákutazások szervezéséhez és lebonyolításához szükséges, a nemzeti köznevelési törvényben előírt általános felelősségbiztosítással. A biztosítást a Generali Biztosító Zrt-nél kötötte meg.Letölthető anyagok:

Termékismertetők
Aegon útlemondási biztosítás termékismertető
Aegon Világlátó biztosítás termékismertető

Biztosítások szerződési feltételei
Világlátó utasbiztosítás szabályzat
Útlemondás biztosítás szabályzat

Kárbejelentők
Egészségügy kárbejelentő
Poggyász kárbejelentő
Útlemondás biztosítás kárbejelentő

H-1067 Budapest, Teréz krt. 27. • Telefon: 302-7767, 302-7637
Fax: 374-0682 • E-mail: studentlines@studentlines.hu • R-1089/94