1848-49-es emlékhelyek Erdélyben

1. nap: Korán reggel indulás Budapestről. Nagyváradon városnézés - Székesegyház, Kanonok sor, Rulikowsky Kázmér ‚48-as dsidás kapitány sírja, Nagysándor József honvédtábornok - aradi vértanú - emléktáblája, vár. Királyhágó, a történelmi Erdély nyugati kapuja – fotószünet. Átutazás Csucsán, emlékezés Bem tábornokra, aki itt verte vissza Puchner támadását. Bánffyhunyadon a kalotaszegi festett kazettás mennyezetű templom megtekintése (itt írta Petőfi Sándor: Erdélyi hadsereg című versét). Átutazás Körösfőn, emlékezés Vasvári Pálra és bajtársaira. Szállás elfoglalása.
2. nap: Kolozsváron városnéző séta: Szt. Mihály-templom, Mátyás-szobor, Mátyás király szülőháza, 1848-as emlékmű, Házsongárdi temető ‚48-as sírok, Petőfi-emlékek, Balcescu-emléktábla.
3. nap: Nagyenyeden a vártemplom és a kollégium megtekintése, valamint megemlékezés 1849. január 8-a és 17-e között ártatlanul legyilkolt 800 enyedi magyar emléktáblájánál. Gyulafehérváron az érseki székesegyház és az idén felavatott Bethlen Gábor emlékmű megtekintése. Új szállás elfoglalása.
4. nap: Látogatás Nagyszebenen, Bem két csatájának is a helyszínén, séta a belvárosban. Utazás a vízaknai ütközet helyszínére, Bem erdélyi hadjáratának egyik legvéresebb vesztes csatájának emlékhelyére. Séta Szászsebesen. 1849-ben az itteni ferences templomban vette át Bem Kossuth kitüntetését.
5. nap: Dévai várlátogatás – Kőműves Kelemenné balladája, Magna Curia megtekintése. Augusztus 18-án itt tette le a fegyvert Bem és Guyon seregének maradványa. Látogatás Világoson, a kapituláció színhelyén. Aradon megtekintjük az „aradi 13 vértanú” emlékművét, koszorúzás a Szabadságszobornál. Határátlépés. Érkezés Budapestre az esti órákban.


INGYENES PROGRAMOK
Egyeztetés után ingyenesen kérhető programok:
• látogatás a dévai Szent Ferenc Alapítványnál
• gasztronómiai foglakozás
• kézműves foglalkozások
• Erdély-ismereti vetélkedők
• egy helyi magyar iskola meglátogatása
• sportprogramok.

A részvételi díj tartalmazza a teljes panziós ellátást és az összes belépődíjat is!

 

 

 

Az utazás, szállás, teljes panziós ellátás és programok árát a pályázat 100%-ban támogatja.
A pályázathoz szükséges kalkulációt Irodánk készíti.