1848-49-es emlékhelyek Erdélyben

Utazás: Autóbusszal (légkondicionálás, DVD)
Szállás: Ifjúsági szálláson/családoknál többágyas szobákban.
Ellátás: Félpanzió (reggeli, meleg vacsora).

1. nap: Korán reggel indulás Budapestről. Határátkelés Nagylaknál. Nagyváradon városnézés - Székesegyház, Kanonok sor, Rulikowsky Kázmér‚ 48-as dsidás kapitány sírja, Nagysándor József honvédtábornok - aradi vértanú - emléktáblája, vár. Királyhágó, a történelmi Erdély nyugati kapuja – fotószünet.
Csucsán emlékezés Bem tábornokra, aki itt verte vissza Puchner támadását. Bánffyhunyadon a kalotaszegi festett kazettás mennyezetű templom megtekintése (itt írta Petőfi Sándor: Erdélyi hadsereg című versét). Körösfőn emlékezés Vasvári Pálra és bajtársaira. Szállás elfoglalása.

2. nap: Kolozsváron városnéző séta: Szt. Mihály-templom, Mátyás-szobor, Mátyás király szülőháza, 1848-as emlékmű, Házsongárdi temető‚ 48-as sírok, Petőfi -emlékek, Balcescuemléktábla.
Nagyenyeden a vártemplom és a kollégium megtekintése, valamint megemlékezés 1849. január 8-a és 17-e között ártatlanul legyilkolt 800 enyedi magyar emléktáblájánál. Gyulafehérváron az érseki székesegyház és az idén felavatott Bethlen Gábor emlékmű megtekintése. Új szállás elfoglalása.

3. nap: Látogatás Nagyszebenben, Bem két csatájának is a helyszínén, séta a belvárosban.
Utazás a vízaknai ütközet helyszínére, Bem erdélyi hadjáratának egyik legvéresebb vesztes
csatájának emlékhelyére. Séta Szászsebesen.
1849-ben az itteni ferences templomban vette át Bem Kossuth kitüntetését. Piskiben az emlékhely felkeresése - a piski csata Bem József erdélyi hadjáratának egyik fordulópontja volt.

4. nap: Dévai várlátogatás – Kőműves Kelemenné balladája, Magna Curia megtekintése.
Augusztus 18-án itt tette le a fegyvert Bem és Guyon seregének maradványa. Látogatás
Világoson, a kapituláció színhelyén. Aradon megtekintjük az „aradi 13 vértanú” emlékművét, koszorúzás a Szabadságszobornál. Határátlépés. Érkezés Budapestre az esti órákban.

Ennél az utazásnál a részvételi díj tartalmazza
az összes belépõdíjat is!

 
Csoportszervezők figyelmébe
H-1067 Budapest, Teréz krt. 27. • Telefon: 302-7767, 302-7637 • Fax: 374-0682 • E-mail: studentlines@t-online.hu • R-1089/94